88445952-88433058info@adco.ir

مشکل در خطوط تلفن 26 خرداد 98

خطوط تلفن 88445952 و 88433058 از طرف مخابرات در تاریخ 26 خرداد 98 دچار اختلال شده بود که رفع شد.مشکل در خطوط تلفن 26 خرداد 98

فرم ثبت تماس با شما: اگر تمایل دارید با شما تماس گرفته شود فرم زیر را لطفا تکمیل نمایید.


    مشکل در خطوط تلفن 26 خرداد 98


    فرم ثبت تماس با شما: اگر تمایل دارید با شما تماس گرفته شود فرم زیر را لطفا تکمیل نمایید.


      مشکل در خطوط تلفن 26 خرداد 98

        سوالی دارید ׀ از ما بپرسید